# msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: The Tor Project\n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n" "POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n" "PO-Revision-Date: 2011-03-18 09:08+0000\n" "Last-Translator: FULL NAME \n" "Language-Team: LANGUAGE \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Language: pl\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n" #. type: Content of:

#: en/bridges.html:16 msgid "Bridge Relays" msgstr "Przekaźnik Mostkowy" #. type: Content of: #: en/bridges.html:19 msgid "" msgstr "" #. type: Content of:

#: en/bridges.html:20 msgid "What are bridge relays?" msgstr "Czym jest przekaźnik mostkowy?" #. type: Content of:

#: en/bridges.html:22 msgid "" "Some Internet Service Providers (ISPs) attempt to prevent users from " "accessing the Tor network by blocking connections to known Tor relays. " "Bridge relays (or bridges for short) are relays that help these " "censored users access the Tor network. Unlike other Tor relays, bridges are " "not listed in the same public directories as normal relays. Since there is " "no complete public list of them, even if your ISP is filtering connections " "to all the known Tor relays, they probably won't be able to block all the " "bridges." msgstr "" "Niektórzy ISP (Dostawca Usług Internetowych) blokują dostęp do sieci Tora " "poprzez blokowanie połączeń do znanych przekaźników Tora. Przekaźniki " "mostkowe (lub mostek w skrócie) pomagają cenzurowanym użytkownikom do" " podłączenia się do sieci Tor. Nie tak jak inne przekaźniki Tora, mostki nie" " są katalogowane w tym samym publicznym katalogu tak jak inne przekaźniki. " "Ponieważ nie ma kompletnej publicznej listy przekaźników, nawet jeśli twój " "ISP(Dostawca Usług Internetowych) filtruje wszystkie połączenia do znanych " "przekaźników Tora, prawdopodobnie nie będzie zdolny zablokować ich " "wszystkich." #. type: Content of: #: en/bridges.html:31 msgid "" msgstr "" #. type: Content of:

#: en/bridges.html:32 msgid "How do I find a bridge relay?" msgstr "Jak mam znaleźć przekaźnik mostkowy?" #. type: Content of:

#: en/bridges.html:34 msgid "There are two main ways to learn about a bridge address:" msgstr "Istnieją dwa główne sposoby na znalezienie adresu mostka." #. type: Content of:

 1. #: en/bridges.html:36 msgid "Get some friends to run private bridges for you" msgstr "Znajdź kilku przyjaciół którzy uruchomią dla ciebie mostek." #. type: Content of:

  1. #: en/bridges.html:37 msgid "Use some of the public bridges" msgstr "Użyj kilku publicznych mostków." #. type: Content of:

   #: en/bridges.html:42 msgid "" "To use private bridges, ask your friends to run Vidalia and Tor in an " "uncensored area of the Internet, and then click on Help censored " "users in Vidalia's Relay settings page. Then" " they should privately send you the Bridge address line at the bottom" " of their Relay page. Unlike running an exit relay, running a bridge relay " "just passes data to and from the Tor network, so it shouldn't expose the " "operator to any abuse complaints." msgstr "" "Aby użyć prywatnego mostka, zapytaj przyjaciół czy by nie uruchomili Vidalii" " i Tora na niecenzurowanym obszarze Internetu, a potem kliknij na Pomóż " "cenzurowanym użytkownikom w Vidalii Strona " "ustawień przekaźnika. Wtedy powinni przesłać ci drogą prywatna Adres " "mostka, który znajduje się na dole strony ustawień przekaźnika. W " "przeciwieństwie do przekaźników wychodzących, prowadzenie przekaźnika " "mostkowego przepuszcza tylko dane z sieci Tor lub do sieci Tor, więc nie " "powinno to narazić operatora przekaźnika mostkowego na jakiekolwiek skargi o" " nadużycie czy też innego rodzaju problemy." #. type: Content of:

   #: en/bridges.html:52 msgid "" "You can find public bridge addresses by visiting " "https://bridges.torproject.org. The answers you get from that page " "will change every few days, so check back periodically if you need more " "bridge addresses. Another way to find public bridge addresses is to send " "mail to bridges@torproject.org with the line get bridges by " "itself in the body of the mail. However, so we can make it harder for an " "attacker to learn lots of bridge addresses, you must send this request from " "a Gmail account." msgstr "" #. type: Content of:

   #: en/bridges.html:63 msgid "" "Configuring more than one bridge address will make your Tor connection more " "stable, in case some of the bridges become unreachable." msgstr ""